Nyhetsbrev, 4. mai 2018

Åpne i nettleser

Alt text

Forventer avgiftsreversering i revidert nasjonalbudsjett

- Det er svært positivt at Fremskrittspartiets landsmøte ber partiets stortingsgruppe reversere økningene i avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Alt text

Lokale lønnsforhandlinger

NHO Mat og Drikkes tariffavtaler bygger på prinsippet om lokale lønnsforhandlinger. Dette prinsippet betyr at bare deler av den årlige lønnsreguleringen skjer sentralt, mens en større eller mindre del er ment å skje mellom den enkelte bedrift og dens tillitsvalgte. For bedrifter som ikke har tariffavtale vil all lønnsregulering i prinsippet være lokal, også der bedriften velger å følge lønnsøkningene i tarifforhandlingene.

Kommende arrangementer:

8. mai 2018, Næringslivets Hus, Majorstuen

Bærekraft er konkurransekraft

Petter Haas Brubakk holder innlegg om hvordan mat-, drikke- og bionæringen arbeider med innovative, nye løsninger som ivaretar de ulike bærekraftsaspektene på NHOs frokostmøte om bærekraft som konkurransekraft.