Nyhetsbrev, 18. mai 2018

Åpne i nettleser

Alt text

RNB 2018: Uklokt av regjeringen om særavgifter

– Det er svært uklokt at regjeringen ikke reverserer de økte særavgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer i revidert nasjonalbudsjett 2018 sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Alt text

RNB 2018: 10 friske millioner til økning av den digitale kompetansen i arbeidslivet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse og tilbud som støtter digitalisering.

Alt text

Innspill til Bioteknologirådets uttalelse om fremtidens genteknologilov

For at forbrukerne skal kunne ta informerte valg må også de positive mulighetene som genredigering kan føre til, gis plass i samfunnsdebatten. Her finner du vårt innspill til Bioteknologirådets uttalelse om fremtidens genteknologilov.

Alt text

Utlysning av inntil 45 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet i en felles utlysning sammen med BIONÆR.

Kommende arrangementer:

14. august 2018, Madam Reiersen, Arendal

Arendalsuka 2018: På grensa til harry - grensehandel uten ende

Politisk debatt om grensehandel: Årsak, virkning og løsning.

15. august 2018, Eureka kompetanse, Arendal

Arendalsuka 2018: GMO-debatt

Ny teknologi, særlig genredigering med CRISPR, er i ferd med å endre hvordan man kan utvikle dyr og planter for matproduksjon og tas i bruk i stort omfang verden over. Hvilke muligheter og utfordringer gir denne utviklingen for norsk land- og havbruk? Hva mener forbrukerne? Og hvordan skal genredigert mat reguleres i fremtiden?