Nyhetsbrev, 8. juni 2018

Åpne i nettleser

Alt text

Fortsatt økning i handelslekkasjen til Sverige

Grensehandelen økte med fire prosent de siste 12 månedene (fra 1. april 2017 til 31. mars 2018). Dette er en kraftig økning på bakgrunn av allerede rekordhøy grensehandel, i kroner og øre er det en vekst på 600 millioner. På tross av økningen på årsbasis, vokste ikke grensehandelen som forventet i første kvartal 2018.

Alt text

Samarbeid om redusert inntak av sukker settes på hold

Mat- og drikkeprodusentene fortsetter arbeidet med å bidra til redusert inntak av tilsatt sukker i egen regi. Så snart regjeringen tar initiativ som reetablerer tilliten i samarbidet, er bransjen beredt til å gjenoppta arbeidet med myndighetene.

Alt text

Flertall for å utrede fjerning av 350-kroners-grensen

Et flertall i Stortingets finanskomite gikk tirsdag 5. juni inn for å utrede momsfritaket på varer under 350 kroner bestilt fra utlandet.

Alt text

Behøver kandidater til læreplanarbeidet

Høsten 2018 skal de nye læreplanene i samtlige yrkesfag skrives. NHO Mat og Drikke deltar i tre faglige råd, Naturbruk, Restaurant- og matfag (RM) og Teknikk og industriell produksjon (TIP). Vi ønsker innspill til personer som kan delta i læreplangruppene.

Kommende arrangementer:

21. juni 2018, Næringslivets Hus

Nye personvernregler - er din bedrift forberedt?

De nye reglene legger mer ansvar på bedriftene og det innføres noen nye rettigheter og plikter. Dette kurset tar for seg de nye personvernreglene og hva du må gjøre i din bedrift for å møte de nye kravene.

14. august 2018, Madam Reiersen, Arendal

Arendalsuka 2018: På grensa til harry - grensehandel uten ende

Politisk debatt om grensehandel: Årsak, virkning og løsning.