Nyhetsbrev, 22. juni 2018

Åpne i nettleser

Alt text

Regjeringspartiene forstår ikke alvoret

15. juni vedtok Stortinget revidert nasjonalbudsjett 2018 med stemmene fra regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti. De tre regjeringspartiene erkjenner riktignok at økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer i fjor høst har flere uheldige konsekvenser. Samtidig mener de at endringer tidligst kan skje fra 1. januar 2019.

Alt text

Avgiftskutt gir fall i dansk grensehandel

Danskenes grensehandel med varer som brus, godteri og alkohol er halvert siden 2000, og er nede i 4,4 milliarder norske kroner årlig. Den danske skatteministeren gleder seg over utviklingen som kommer som et resultat av målrettede avgiftslettelser for å få bukt med grensehandelen.

Alt text

Ny veileder om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander

Hva som er lovlig merking og markedsføring av næringsmidler er et vanskelig tema. Mattilsynet har nå kommet med en oppdatert veileder om korrekt bruk av ernæringspåstander og helsepåstander. Veilederen er først og fremst beregnet for de som produserer, importerer eller selger næringsmidler i det norske markedet.

Kommende arrangementer:

21. august 2018, Næringslivets Hus

NHOs ambassadørkveld

NHO inviterer deg som medlem til å møte Norges ambassadørkorps i Næringslivets Hus 21. august kl 18:00 (registrering fra kl 17:30).