Nyhetsbrev, 14. september 2018

Åpne i nettleser

Alt text

Konferanse om matsvinn og signering av tilslutningserklæringer

På Foodscape 10. - 11. oktober arrangerer Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Matvett en konferanse for å bygge større kjennskap til Bransjeavtalen om redusert matsvinn. Kan dette være noe å bli med på for din bedrift?

Alt text

Vil legge press på myndighetene for å videreføre gartner- og landbruksfaget

NHO Mat og Drikke vil arbeide politisk for at de fylkeskommuner som ønsker det skal få lov å videreføre forsøket med fagbrev i gartnerfag og i landbruksfag til man har opprettet utdanningene permanent.

Kommende arrangementer:

10. oktober 2018, Næringslivets Hus

Å bevare regnskogen

Hvordan kan næringsliv, sivilsamfunn og regjeringen jobbe sammen for avskogingsfrie verdikjeder? Vårt forbruk må ikke medføre at regnskog kuttes. Tiltak som hindrer avskoging må på plass.