NHO Mat og Drikke nyhetsbrev, 18. oktober 2018

Åpne i nettleser

Alt text

Oppsummering

NHO Mat og Drikke har vært i tre komitéhøringer i forbindelse med statsbudsjettet 2019: Finanskomiteen, Næringskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen. I en video i denne saken oppsummerer Petter Haas Brubakk hovedbuskapet til NHO Mat og Drikke.

Alt text

Matsvinnet fortsetter å gå ned og klimafotavtrykket reduseres tilsvarende

Ferske resultater fra kartleggingsarbeidet viser at mengde matsvinn i store deler av matbransjen er redusert med 13 prosent fra 2015-2017. For første gang reduseres klimafotavtrykket og det økonomiske tapet i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 prosent.

Alt text

Et kompetanseløft for hele matindustrien

Gjennom partssamarbeid, nettverksbygging og digitale møteplasser skal de deltagende bedriftene etablere arbeidsmetoder og tilegne seg kunnskap om å ta i bruk digitalisering og automatisering i matindustrien. Nå er vi på jakt etter bedrifter som ønsker å delta.