Nyhetsbrev, 21. desember 2018

Åpne i nettleser

Alt text

Oppsummert: Slik var 2018 for mat- drikke- og bionæringene

2018 startet med et smell av den mindre hyggelige sorten – en uventet avgiftsøkning på alkoholfrie drikker og sjokolade- og sukkervarer. Når vi nå nærmer oss årets slutt, kan vi blant annet ta med oss at avgiften på sjokolade- og sukkervarer etter hardt press fra næringen ble reversert, og innretningen på begge avgiftene skal gjennomgås av et utvalg.

Alt text

EU innfører lov om god handelsskikk

EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd ble 19. desember enige om å innføre en lov om god handelsskikk på EU-nivå. Loven blir innført for å gi både bønder og mat- og drikkeindustrien beskyttelse mot innkjøpsmakten til de dominerende europeiske dagligvarekjedene.

Alt text

Arbeid for sirkulær bruk av plastemballasje

Onsdag 18. desember 2018 arrangerte Emballasjeforeningen en workshop om sirkulær bruk av plastemballasje på Næringslivets hus i Oslo. Dette er den første workshopen i et prosjekt som skal munne ut i et veikart for design, bruk og resirkulering av plastemballasje i et lukket kretsløp.

Alt text

NHO Anbefaler: Klargjør rutinene for egenmelding

Alle bedrifter kan fra nyttår benytte seg av muligheten til utvidet egenmelding ved sykdom. Det er en del av den nye IA-avtalen. – Dette er noe de nåværende IA-bedriftene har god erfaring med, sier Nina Melsom.