Nyhetsbrev, 4. januar 2019

Åpne i nettleser

Alt text

Mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor

NHO Mat og Drikke er i utgangspunktet positive til at det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til å fremme et kosthold som kan gi god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller, men i den formen utkastet til mal har nå, kan vi likevel ikke støtte malen for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud og innkjøp.

Alt text

Husk å ta med SkatteFUNN når dere planlegger årets FoU-aktiviteter

Har din bedrift planer om å utvikle nye og bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser i 2019? Da kan det lønne seg å søke SkatteFunn tidlig på året.