Nyhetsbrev, 9. desember 2016

Åpne i nettleser

Nyhetsbrev, 9. desember 2016

Alt text

- Må prioritere hardere

- Statsbudsjettet inneholder mye bra, og vi er glade for nye studieplasser innen IKT. Det er imidlertid urovekkende at stortingsflertallet fortsetter den massive pengebruken.

Alt text

Kvinneunderskuddet

Den lave andelen kvinner i teknologinæringen er et problem når vi skal utvikle nye løsninger og bygge nye norske vekstnæringer.

Alt text

Bråstopp for gründersatsing

- Budsjettforliket er skuffende sett med øynene til de mest ambisiøse vekstgründerne.

Alt text

Svakere vekst til FoU

- Realveksten til forskning og utvikling er fremdeles god, men mindre enn i foregående statsbudsjett. Basisfinansieringen til forskningsinstituttene må økes, og vi trenger en større satsing på IKT.

Alt text

- Godt grunnlag for fagskolereform

- Abelia er meget godt fornøyd med at regjeringen legger opp til en reell fagskolereform som kan utløse fagskolens potensial, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Kommende arrangementer:

17. januar 2017, Næringslivets Hus

Frokostmøte om nye personvernregler

Det nye EU-regelverket som er på vei legger opp til at bedrifter får større ansvar for personvern.

28. februar 2017, Næringslivets Hus

Hva ledelse og styret må vite om digitalisering

Kan du fortelle ledergruppen eller styret hva digitalisering kommer til å bety for din bedrift? Vi hjelper deg med å få et bedre beslutningsgrunnlag.

24. januar 2017, Næringslivets Hus

Handel i evig endring

Abelia og NHO Handel inviterer til en inspirerende konferanse om hva som beveger seg innen handel og teknologi.