Nyhetsbrev, 4. august 2017

Åpne i nettleser

Nyhetsbrev, 4. august 2017

Alt text

Gjør bedriften klar for sterkere personvern

Neste år kommer nye og strengere regler for personvern i Norge, der alle bedrifter vil bli berørt. NHO arrangerer egen personvernkonferanse 13. november – hold av datoen allerede nå.

Alt text

Menneskemaskin eller maskinmenneske?

Maskinene rundt oss blir stadig smartere. Er det en trussel eller en mulighet? spør Kjetil Thorvik Brun.

Alt text

Gode svenske råd

IT-rådgivere bør spille en sentral rolle når globalisering og digitalisering treffer norske næringer, skriver Line Goplen Höfde.

Alt text

Transportrevolusjonen

Vi står foran den største transportrevolusjonen siden bilen ble vårt foretrukne framkomstmiddel.

Kommende arrangementer:

13. september 2017, SALT, Langkaia

Telia IoT-symposium i samarbeid med Abelia

Årets IoT Symposium, Norges første av dens slag, vil gjenspeile bredden og diversiteten innenfor temaet IoT.

18. september 2017, Hotel Continental

Oslo Privacy Conference 2017

I samarbeid med Wiersholm inviterer Abelia til konferanse om hvilke regler som gjelder for personvernet og hva konsekvensene er for norsk næringsliv.

27. september 2017, Forskningsparken

Corporate Innovation Day 2017

#CID2017 er en del av Oslo Innovation Week og samler opptil 700 av Norges ledende innovatører i en spektakulær dome utenfor Forskningsparken i Oslo.