Nyhetsbrev, 27. oktober 2017

Åpne i nettleser

Alt text

Særavgiftene må opp til debatt

ÅPEN HØRING I FINANSKOMITEEN: – Et av tre hovedbudskap er at vi er skuffet over at den årlige prisjusteringen på særavgifter fortsetter, sier administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

Alt text

Forskningsbudsjettet bør løftes

ÅPEN HØRING I NÆRINGSKOMITEEN: Vi mener bevilgningene til de generelle forskningsprogrammene i forskningsrådet må øke med 120 millioner for å komme på internasjonalt nivå.

Alt text

Avgiftspolitikken bidrar til å undergrave folkehelsearbeidet

ÅPEN HØRING I HELSEKOMITEEN: Vi vil understreke betydningen av at det avsettes nok ressurser til undersøkelser og datainnhenting blant forbrukerne i forbindelse med intensjonsavtalen om reduksjon av salt, sukker og fett over statsbudsjettene, sier Petter Haas Brubakk.

Alt text

Digitale håndbøker forenkler hverdagen

Norsk Gartnerforbund er i ferd med å ta digitale håndbøker i bruk, og har gjort seg noen tanker om hvorfor det kan være lurt.

Kommende arrangementer:

8. november 2017, Comfort Hotel Runway

Seminar for regnskapskontorer

Bli oppdatert på siste nytt på årets seminar for regnskapskontorer.

21. november 2017, Sundvolden Hotell

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2017

Det er mange spennende pensjonsprosesser på gang denne høsten, blant annet arbeidet med pensjonskonto og ny IPS-ordning.

28. november 2017, Næringslivets Hus

Særavtaler – praktiske tips og kjøreregler

Trenger din bedrift å gjennomgå de særavtalene dere har? Eller vurderer dere behovet for mer fleksible arbeidstidsordninger? Da kan vi hjelpe dere med kjøreregler og praktiske tips.