Nyhetsbrev, 16. november 2018

Åpne i nettleser

Alt text

Mot 1 milliard i tapte avgiftsinntekter i 2018

Som følge av de voldsomme økningene i avgiftene på alkoholfri drikke og sjokolade og sukkervarer fra 1. januar i år, har myndighetene budsjettert med 1,840 mrd kroner i økt avgiftsinntekt for 2018. Statsregnskapet for de tre første kvartalene i år viser at staten kan se mot så mye som én milliard i inntektssvikt.

Alt text

Innspill til Difi angående krav og kriterier for offentlige innkjøp av bærekraftig mat og drikke

NHO Mat og Drikke kan i den formen de nå foreligger, ikke støtte kravene og kriteriene for offentlige innkjøp av bærekraftig mat og drikke før det foretas nødvendige endringer i disse. Våre viktigste merknader til høringsutkastet finner du her.

Alt text

NCE Heidner Biocluster er tildelt den nasjonale grønne ledertrøya

Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, Heidner Biocluster, ble torsdag 8. november tildelt status som Norwegian Centres of Expertice (NCE).

Alt text

Målet med «sukkeravgiftene» er ikke bedret folkehelse

«Hvorfor galt går galt» het en av Gudmund Hernes' bøker om lover for det moderne menneske. NHO Mat og Drikke skal riktignok ikke påberope seg den tidligere helseministerens støtte i debatten om norsk avgiftspolitikk. Men galt går uansett galt når Folkehelseinstituttets Knut-Inge Klepp argumenterer for at de snart hundre år gamle norske «sukkeravgiftene» er et godt virkemiddel i folkehelsepolitikken.

Kommende arrangementer:

5. desember 2018, Skype

Skypekurs: Nyheter innenfor arbeidsrett

Visste du at det kommer en rekke nye regler om blant annet ansettelse og beregning av sykepenger fra 1. januar 2019? Bli med på en halvtimes innføring i de nye endringene for å få en rask oversikt.