Nyhetsbrev, 6. november 2020

Åpne i nettleser

Nyhetsbrev, 6. november 2020

Alt text

Støtten til ekspressbussrutene forlenges

Ekspressbussnæringen er hardt rammet av restriksjoner og markedssvikt som følge av covid-19. Samferdselsdepartementet har bekreftet at tilskuddsordningen for kommersielle ruter vil bli forlenget fra og med september i år og inn i 2021.

Alt text

Skjevheter må ikke videreføres i den nye reiselivspakken

Stortinget skal de nærmeste ukene behandle Næringsdepartementets forslag til ny kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter. NHO Transport har på denne bakgrunn oversendt et notat til relevante stortingskomiteer for å unngå at skjevheter ved den generelle kompensasjonsordningen blir videreført i reiselivspakken.

Alt text

Utdyper skjevhetene ved kompensasjonsordningene

Under høringsmøte 21. oktober i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite fikk NHO Transport spørsmål om skjevheter og konkurransevridende effekter knyttet til kompensasjonsordningene. Foreningen har nå sendt et lengre notat til transportkomiteens medlemmer for å utdype problemstillingene, eksemplifisere utilsiktede konsekvenser og unngå at skjevhetene videreføres i den nye reiselivspakken.